Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 437 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Opphevelse av konsesjonsloven

Til toppen