Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 560 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Beredskapslager for matkorn

Til toppen