Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 614 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Dyrepoliti

Til toppen