Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 630 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Konsesjonsloven paragraf 9

Til toppen