Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 851 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Antibiotika