Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 851 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Antibiotika

Til toppen