Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 906 fra stortingsrepresentant Knut Storberget (A)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet