Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 924 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Jordbruksoppgjøret

Til toppen