Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 946 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Forenklingstiltak

Til toppen