Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 6 i Stortingets spørretime 13.5.2015

Spørsmål fra representanten Knut Storberget (A)

Spørsmål:

Konkurranseforholdene i dagligvarebransjen er ikke blitt bedret de siste to årene. Aftenposten skriver 7. mai 2015 om avkastning for de store aktørene i dagligvaremarkedet på opp imot 14 prosent. Landbruks- og matministeren har flere ganger tatt til orde for mer konkurranse og rimeligere matvarer. Så langt har regjeringen ikke presentert tiltak for å bedre konkurransen. 

Mener statsråden det er behov for å gjøre noe, og hvilke tiltak vurderer regjeringen?

Svar:

President,

Jeg forstår at representanten Storberget er utålmodig siden han stiller likelydende spørsmål nesten ukentlig. 

Regjeringen er opptatt av å gjøre dette arbeidet grundig og finne de mest treffsikre og effektive tiltakene som vi har redegjort for tidligere. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak når vi har konkludert i regjeringen som vi har svart representanten Storberget en rekke ganger tidligere.

 

Til toppen