Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om det blir færre produsenter av tomater som følge av at Coop har kjøpt opp Ica-butikkene

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1340 fra representanten Iselin Nybø (V)

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1340 fra representanten Iselin Nybø (V)

Jeg viser til brev av 24. august 2015 der representanten Iselin Nybø stiller følgende spørsmål: 

Hva tenker landbruksministeren om at det blir færre produsenter av tomater som følge av at Coop har kjøpt opp Ica-butikkene, og er ministeren bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for landbrukskommunen Finnøy og fagmiljøet der dersom 7 bønder må legge ned produksjonen? 

Jeg har stor forståelse for at situasjonen nå er krevende for det lokale næringslivet i lys av den problemstillingen representanten Nybø reiser. 

Jeg vil likevel peke på at vi må anta at det totale markedet og etterspørselen etter norske tomater i stor grad vil være upåvirket av de endringene som nå har skjedd på grossist- og detaljistleddet. Det betyr at problemene som representanten beskriver, i stor grad handler om en mulig omfordeling av produksjon mellom produsenter. 

Rogaland er langt det største tomatfylket i Norge, og vi kan derfor legge til grunn at det her i nokså stor grad er snakk om en omfordeling mellom tomatprodusenter i Rogaland. 

I lys av dette vil jeg nå be Fylkesmannen i Rogaland bidra til en kartlegging av situasjonen og samtidig initiere en dialog med produsenter, grossister og detaljister slik at igangværende tomatproduksjon i minst mulig grad blir skadelidende.

Det bør også være samfunnsøkonomisk fornuftig at gjennomførte investeringer i kompetanse og kapasitet ikke unødig går til spille. 

 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug 

Til toppen