Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om Unites States Patent - Prosess for preparing narasin

Skriftlig spørsmål nr. 1189 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Representanten Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

Spørsmålet lyder: 

Kan statsråden bekrefte at det foreligger ett: Unites States Patent av 3. august 1982 hvor det under punkt 1 "Prosess for preparing narasin" med undertittel "Background of the invention", heter: "This invention relates to a new microbiological prosess for preparation of the antiobiotic narasin. Narasin ís a known polyether antíbioitic."?

Ettersom representanten hevder at det foreligger et slikt patent i USA, så antar jeg at det er riktig, uten at jeg har funnet grunn til å undersøke det nærmere. 

For informasjon om narasin viser jeg til mitt tidligere svar av 16.4.2015 på representantens spørsmål nr 851 om bruk av narasin i kyllingfôr. 

Jeg kan tilføye at regjeringen denne uken la fram Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020. Det er her satt følgende mål for strategiperioden når det gjelder narasin: "Narasin og andre koksidiostatika med antibakteriell virkning er faset ut av kyllingproduksjonen forutsatt at dette ikke går utover dyrehelse og dyrevelferd eller øker bruken av antibiotika til behandling." 

Med hilsen              

Sylvi Listhaug 

Til toppen