Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om narasin

Skriftlig spørsmål nr. 1233 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Representanten Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål:

Spørsmålet lyder: 

Det er stor usikkerhet blant folk om hva narasin er. For å fremme folkeopplysning og informasjon til forbruker er det viktig at fakta kommer fram slik at folk sjøl kan vurdere uttalelser og påstander om narasin i media. Patentgodkjennelsen for narasin ("Unites States Patent") er fra 3. august 7982 oq heter "Process for preparinq narasin". Jeg spør derfor om statsråden kan legge ut patentgodkjennelsen for narasin på departementets hjemmesider slik at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for folk?"

Jeg er helt enig i at det er viktig å bidra til at norske forbrukere får tilstrekkelig og riktig informasjon i alle saker av betydning for mattryggheten. Jeg anser imidlertid ikke at informasjon om amerikanske patenter er en del av departementets ansvarsområde, og det er således ikke aktuelt å legge ut slik informasjon på våre hjemmesider. 

Med hilsen  

Sylvi Listhaug 

Til toppen