Landbruks- og matministeren til Bergen

Sted: Festningskaien, Bergen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad besøker Bergen.