Landbruks- og matministeren i Dialogforum for skog- og trenæringen

Sted: Digitalt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltar på digitalt Dialogforum for skog- og trenæringen.