Landbruks- og matministeren i møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag

Sted:

Landbruks- og matminister Sandra Borch møter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag .