Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Landbruks- og matministeren i Stortinget

Stad: Stortinget

Landbruks- og matminister Geir Pollestad er på Stortinget under muntlig spørretime.