Landbruks- og matministeren i Rogaland

Sted: Klepp og Brusand

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad besøker Matgledekorpset, Klepp Rådhus og gårdsbesøk hos Laurits Stokkeland, Brusand.