Landbruks- og matministeren på Stortinget

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er til stede under Stortingets Ordinære spørretime for å svare på spørsmål nr. 9. fra Eirik Faret Sakariassen (SV) om utbygging av industriområde rundt Kvernaland på Jæren.