Landbruks- og matministeren på Stortinget

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er til stede på Stortinget undet benanlingen av Prop. 76 S (2020-2021) - Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.179/2020 av 11/12-20.