Vis hele kalenderen

02.02.2015

  • Lansering: evaluering av krisesentertilbudet

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Nova lanserer rapport om evaluering av krisesentertilbudet. Statsråd Solveig Horne deltar.

    Sted: Bufdir, Stensbergg. 27

Til toppen