Vis hele kalenderen

15.02.2017

  • Lansering av statusrapport om bærekraftsmålene og barn i Norge

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Sted: Litteraturhuset, Oslo

    Hvordan kan staten sikre at bærekraftsmålene blir oppfylt for barn i Norge? Hva fungerer i dag – og hva er sentrale utfordringer for det gjenstående arbeidet?

    UNICEF Norge har i samarbeid med NOVA sett på datagrunnlaget vi har i Norge knyttet til barns psykisk helse, vold og overgrep, barnefattigdom og kommunale tiltak. Rapporten er første ledd i UNICEF Norges arbeid for å sikre mer fokus på gjennomføring av bærekraftsmålene her hjemme.

Til toppen