Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lansering av World Watch List 2020

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

Tallene som legges frem i dag er rystende.

De beskriver en virkelighet der kristne i store deler av verden blir utsatt for forfølgelse og blir angrepet for å utøve sin tro.

Det gir grunn til stor uro.

Alle mennesker skal ha en grunnleggende rett til å tro, og til å praktisere sin religion. Denne retten gjelder for alle mennesker, alle steder og for alle religioner.

Det er like ille om noen angripes for å være jøde, muslim, buddhist, hinduist eller ateist, som at noen angripes for å være kristen.

Retten til trosfrihet gjelder like mye for alle.

For at alle typer undertrykking og forfølgelse skal bekjempes, må uretten frem i lyset. Derfor er World Watch list så viktig. Den viser at situasjonen for kristne mange steder i verden går fra vondt til verre.

Den viser et sammensatt og komplekst bilde, der flere negative krefter virker sammen. Mange av landene på listen har mange år med krig og uro bak seg. I slike land er dessverre vold og usikkerhet en del av hverdagen for store deler av befolkningen.

Rapporten viser at islamistisk terror er et globalt problem, som rammer kristne og andre over store deler av verden. I andre land blir kristne et mål for organiserte kriminelle, eller møter undertrykkelse fra autoritære stater.

Jeg vil takke dere for jobben dere gjør for å løfte denne problemstillingen. Dette er et tema som det snakkes for lite om i samfunnet, og som vi bare må snakke om!

Andre kan bli lei av at vi snakker om det, men vi må ikke slutte. Fordi temaet er så viktig.

Som tros- og livssynsminister er det primært hjemlige forhold jeg jobber med. Samtidig er situasjonen for forfulgte kristne et tema jeg drøfter med både utenriksministeren og utviklingsministeren, og som jeg har et stort engasjement for.

Selv om Norge er et lite land har vi mulighet til å gjøre en forskjell for mange av verdens utsatte og forfulgte mennesker.

Norge er heldigvis et land der trosfriheten står sterkt, og hvor situasjonen er en helt annen enn tilfeller er for mange av landene på denne listen.

Selv om de fleste i Norge heldigvis opplever at de kan praktisere sin tro eller sitt livssyn fritt, ser vi at denne rettigheten likevel er under press, fra ulike kanter og på ulikt grunnlag. Fellesnevneren er at enkeltmenneskets rett til å praktisere sin tro i offentligheten utfordres.

Regjeringen har gitt arbeidet med tros- og livssynsfrihet et kraftig løft gjennom de senere år og i 2019 viser anslagene at opp 90 millioner kroner ble benyttet til å gjennomføre tiltak på området. Til sammenligning var beløpet i 2013 ca. 10 mill. kroner. Dette omfatter også arbeidet med religiøse minoriteters rettigheter.

Blant de større tiltakene kan nevnes det viktige arbeidet kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter gjør på området i Midtøsten, der kristne er blant de særlig utsatte gruppene.

Vi har også pekt ut noen satsningsland for dette arbeidet og utstyrt våre ambassader der med økte ressurser. Fremst av disse er Myanmar og Tyrkia. Til grunn for Norges arbeid ligger menneskerettighetsprinsippene om likebehandling.

Forfølgelse, undertrykking og diskriminering på religiøst grunnlag er like uakseptabelt enten de forfulgte er kristne, muslimer, jøder, bahaier, tilhører andre religioner eller er ikke-troende.

Samtidig er blant annet kristne og muslimer i henhold til anerkjent forskning blant de religiøse gruppene som i betydelig grad er utsatt for forfølgelse og diskriminering.

Derfor vil det være slik at en stor del av den norske innsatsen kommer disse gruppene til gode.

Jeg vil berømme Åpne Dører, både i Norge og internasjonalt, for den innsatsen dere gjør for å synliggjøre den utsatte situasjonen forfulgte kristne befinner seg i rundt i verden.

Denne kunnskapen er avgjørende viktig. Vi må aldri akseptere at mennesker forfølges på grunn av sin tro.

Takk for at dere får denne uretten frem i lyset, og for innsatsen dere gjør for alle dem som forfølges rundt i verden.

Til toppen