Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lansering av rapport: Sårbarhet og styrke

Innlegg holdt 10. september, ved lanseringen av NOVA-rapporten «Sårbarhet og styrke» - om unge minoritetsjenter som opplever sterk sosial kontroll og vold hjemme.

Må sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen.

De senere årene har vi sett stadig flere jenter og gutter med minoritetsbakgrunn reise seg mot negativ sosial kontroll, tvang og vold i familien.

Som ungdom i et krysspress mellom den norske virkeligheten og familier styrt av patriarkalsk æreskultur, ser de hvor ødeleggende dette er for enkeltmennesket, for relasjonene i familien og for integreringen i det norske samfunnet.

Disse modige ungdommene ønsker å leve frie og selvstendige liv, og nekter å bli påført skam, krenkelser og beskyldninger om å ødelegge familiens ære.

Mange av disse ungdommene kommer i kontakt med hjelpeapparatet . For barnevernstjenesten innebærer dette nye utfordringer og nye tilnærminger fordi bakteppet er andre religiøse og kulturelle skikker enn de norske.

Dette trenger vi mer kunnskap om. Vi må vite mer om hva som er utfordringene i barnevernets møter med jenter fra minoritetsfamilier som er utsatt for vold og overgrep.

Derfor bestilte regjeringen rapporten som NOVA i dag legger frem, Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med tenåringer i klassisk patriarkalske familier.

Vi har uløste utfordringer når det gjelder tillit og samarbeid mellom barnevernet og deler av innvandrerbefolkningen.

Disse utfordringene må vi møte.

Vi må sette inn tiltak:

  • Kompetansen må styrkes – ved at vi sikrer at barnevernsansatte får en bedre kultur- og relasjonskompetanse.
  • Ansatte må ha kunnskap til å forstå mekanismer og dynamikk som kan oppstå når unge jenter utsettes for negativ sosial kontroll, vold og overgrep av sin nærmeste familie.
  • Styrket tillit. Mellom barnevernet og familier med minoritetsbakgrunn, og da står forebygging og dialog sentralt, med blant annet foreldrestøtte.
  • Bygge opp tillit hos de utsatte ungdommene, overfor barnevernet. Vi trenger å spre kunnskap og informasjon til barn og unge med minoritetsbakgrunn om hva barnevernet er, og hvordan de kan hjelpe og støtte i en vanskelig situasjon.
  • Jentene må få hjelp tidlig. Målet må være at barnevernet kommer raskt på banen, sikrer rett oppfølging til rett tid, og forebygger at situasjonen i familien eskalerer.

Da må alle relevante instanser som skole, helse, familievern og rådgivningstjenester raskt inn i bildet. Barnevernet trenger også bekymringsmeldinger fra nærmiljøet for å kunne fange opp situasjonen.

Unge jenter i familier som utøver sterk negativ sosial kontroll, og som bruker trusler, tvang, krenkelser og vold er svært utsatt. I ytterste konsekvens har unge kvinner blitt drept fordi de opponerte og brakte skam på familiens ære.

Gode sikkerhetsvurderinger er helt essensielt for å trygge særlig sårbare jenter som har brutt med familien.

Barnevernet må samarbeide mer systematisk med politiet rundt sikkerheten, og etablere gode rutiner. Det finnes flere veiledere om samarbeid mellom disse etatene, også på voldsfeltet. Her har vi verktøy som må tas i bruk i større grad.

Bufdir lanserer i dag en digital veileder om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, rettet mot barnevernstjenesten.

Dette blir et viktig verktøy i barnevernets arbeid med denne problematikken. Her kan ansatte blant annet finne faglig informasjon om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, samtale- og kartleggingsverktøy og retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten. 

Regjeringens mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Alle skal ha rett til å være den de er, elske hvem de vil og til å leve et fritt og selvstendig liv.

Vi må få slutt på at negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æres- og skamkultur hindrer friheten til unge jenter og kvinner. Deres kamp for å leve frie liv er også vår kamp.

Slik forhindrer vi utenforskap, og sørger for at de kan delta og bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.

Jeg vil stå sammen med disse jentene. Vi som samfunn må være best mulig rustet til å hjelpe dem.

Jeg er glad for å motta rapporten Sårbarhet og styrke fra NOVA i dag - dette blir et viktig dokument for veien videre.

 

 

Til toppen