Lansering: Sikkerhetspolitiske veivalg for Norge

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo.

Regjeringen tok høsten 2015 initiativ til Veivalg-prosjektet, en bred gjennomgang av norsk sikkerhetspolitikk. Nå presenteres resultatet: en melding til Stortinget om veivalg i norsk sikkerhetspolitikk i en mer uforutsigbar tid. Med Veivalg-meldingen og langtidsplanen for forsvarssektoren (Kampkraft og bærekraft) staker regjeringen ut kursen for norsk sikkerhetspolitikk.  

Tid:        Fredag 31. mars kl. 12.00-13.15
Sted:     Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Program
12.00-12.15: Innledninger ved utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
12.15-13.15: Paneldiskusjon og spørsmål fra publikum

Deltakere

  • Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité
  • Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo
  • John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Ulf Sverdrup, Norsk utenrikspolitisk institutt
  • Ordstyrer: Christian Borch  

#Veivalg

Arrangementet er gratis og åpent for alle.