Lær å skrive søknad for å delta i Erasmus+

I februar arrangeres det seminarer i en rekke norske byer for institusjoner og organisasjoner tilknyttet grunnopplæringen som ønsker å delta i europeiske samarbeids- og utvekslingsprosjekter.

Gjennom Erasmus+ har norske utdanningsinstitusjoner mulighet til å gjennomføre samarbeids- og mobilitetsprosjekter med partnere fra andre europeiske land. Illustrasjonsfoto: SIU

I februar arrangeres det seminarer i en rekke norske byer for institusjoner og organisasjoner tilknyttet grunnopplæringen som ønsker å delta i europeiske samarbeids- og utvekslingsprosjekter.

Erasmus+ er EUs nye rammeprogram for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Gjennom deltagelse i Erasmus+ har norske utdanningsinstitusjoner mulighet til å gjennomføre samarbeids- og mobilitetsprosjekter med partnere fra andre europeiske land.

Søkerseminar i seks byer
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) administrerer norsk deltakelse i Erasmus+. For å informere om mulighetene Erasmus + gir, gjennomfører SIU i første halvdel av februar søkerseminar for grunnopplæringen i Bergen, Steinkjer, Bodø, Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Alle som har planer om internasjonalt samarbeid kan delta. Det inkluderer ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, opplæringskontor, lærlingebedrifter og institusjoner med ansvar for voksnes opplæring.

På seminarene vil man gå grundig gjennom søknadsskjema, søknadsverktøy og begrepsavklaringer. Det er en fordel om deltakerne har en konkret prosjektidé og er kommet i gang med å etablere et internasjonalt samarbeid. Mer informasjon på nettsidene til SIU.

Mobilitet og partnerskap
Direktør Alf Rasmussen fremhever at de internasjonale samarbeidsprogrammene som SIU administrerer består av mer enn bare studentutveksling.

– Når det gjelder internasjonalt utdanningssamarbeid tenker folk ofte på mobilitet og særlig studentmobilitet. Det er vår oppgave å informere om at programmene har mange formål utover det. Det innebærer blant annet også prosjektsamarbeid samt mobilitet for både akademikere på alle utdanningsnivå og teknisk-administrativt personale, sier Rasmussen.

Mer informasjon:
Les mer om program, påmelding og kriterier for deltakelse på søkerseminarene.
Les om da ledelsen i SIU møtte norske nasjonale eksperter som jobber med utdanning i Europakommisjonen.

Til toppen