Lærdom fra Krystallnatten

Innlegg i VG

På dagen 77 år etter Krystallnatten må vi fortsatt stå samlet mot diskriminering av jøder. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en egen handlingsplan mot antisemittisme.

Natt til 10. november 1938 ble mer enn 1400 synagoger, bedehus, forsamlingssteder, flere tusen butikklokaler, private leiligheter og jødiske gravsteder rasert i Tyskland. Krystallnatten var innledningen til nazistenes stadig mer systematiske forfølgelse av jødene som få år senere skulle resultere i holocaust.

Det er relevant å spørre om terroren mot jødene i Tyskland startet denne natten? Svaret er nei. Fiendtlige holdninger bygget seg opp over tid.

Vi må derfor ta utviklingen vi nå ser flere steder på største alvor. I år har vi sett angrep mot en kosherbutikk i Paris og mot synagogen i København. Jødene blir angrepet fordi de er jøder. De to brutale og uakseptable angrepene følger en voksende antisemittisme i Europa. I årene før Krystallnatten skjedde det gradvis en stadig sterkere diskriminering av jødene, som bygget på stereotypier, konspirasjonsteorier og gruppefordommer. Dette brukte det nazistiske propagandaapparatet aktivt.

Norske jøder er også utsatt. Landets to synagoger har allerede politibeskyttelse. En undersøkelse fra 2012 viser at 12,5 prosent av befolkningen i Norge har store fordommer mot jøder. Selv i vårt opplyste samfunn lever konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten videre. Vi ser også at "jøde" er blitt et mye brukt skjellsord blant norske skoleelever. 

Krystallnatten har lært oss at vi ikke kan tåle litt antisemittisme som kan utvikle seg til mer antisemittisme, og til brutale og voldelige handlinger.

Norge i dag er et mer mangfoldig samfunn enn for 77 år siden – et samfunn som bedre ivaretar minoriteters rettigheter, tros- og livssynsfriheten og ytringsfriheten. Vi har et godt apparat, som jobber aktivt mot diskriminering og antisemittisme. Men det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake.

Antisemittisme finner sted uavhengig av om det er jødisk tilstedeværelse i et samfunn eller ikke. Det viser mangel på kunnskap og toleranse, og er selvsagt også en stor påkjenning for dem som rammes. Den norske jødiske minoriteten består av rundt 1500 personer. Det er ikke deres ansvar å bekjempe antisemittismen som finnes i vårt samfunn. Vi har alle et ansvar.

At antisemittismen fremdeles finnes rundt oss og at det faktisk er tegn på at den øker i Europa, er bekymringsfullt. Som en del av regjeringens arbeid mot diskriminering av jøder er vi i gang med et prosjekt mot antisemittisme i skolen, opplysningstiltak og kunnskapsinnhenting.

Men mer må gjøres. Målet er å få en helhetlig innsats som bidrar til å bygge ned antisemittiske fordommer og forebygge at antisemittiske hendelser skjer i framtiden.Krystallnatten er en påminnelse om at dette arbeidet er viktig.