Lars Audun Granly ny ekspedisjonssjef i Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Lars Audun Granly ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementets Samfunns- og frivillighetsavdeling. Granly har vært konstituert ekspedisjonssjef i avdelingen siden januar 2013.

Granly kom fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) der han har hatt ulike stillinger og funksjoner. Fra 2004 var han ekspedisjonssjef i Plan- og administrasjonsavdelingen i BLD. Før han kom til departementet jobbet han i et privat finansieringsselskap og i Asker kommune.

Granly er født i 1964 og er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo.

Til toppen