Lærte mer om Norge og EØS

I tre dager besøkte 20 tjenestemenn fra Europakommisjonen Oslo for å lære mer om Norges deltakelse i det indre marked og samarbeidet med EU gjennom EØS-avtalen.

''
I tre dager var 20 mellomledere og eksperter fra Europakommisjonen i Oslo for å lære om EØS-avtalen og diskutere aktuelle saker med sine motparter i Norge. Foto: Lars-Erik Hauge/UD

De 20 deltakerne jobber til vanlig som mellomledere og eksperter i Europakommisjonens ulike generaldirektorater og tjenester med alt fra handels- og finanspolitikk til landbruk, fiskeri, forskning, helse, ikt og arbeidslivspolitikk. Men i tre dager byttet de ut kontorlivet i Brussel med et tettpakket studieprogram i Oslo.

Omstilling, nordområdene og oljefond

Kommisjonen arrangerer en rekke studiebesøk til EUs medlemsland hvert år. For andre år på rad har det i tillegg vært arrangert et tilsvarende besøk til Norge. Formålet er å lære mer om vårt politiske system, økonomi og samfunnsliv samt få en innføring i viktige fagområder som berører Norges samarbeid med EU.

''
Deltakerne på Kommisjonens andre studietur til Norge på vei til møtet i Utenriksdepartementet mandag 18. september. Foto: Lars-Erik Hauge/UD

Deltakerne ble ønsket velkommen av EUs nye ambassadør til Norge, Thierry Béchet, før de fikk en innføring i Utenriksdepartementet om EØS-avtalen og Norges samarbeid på områder som justis, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norsk nordområdepolitikk og forholdet til Russland stod også på programmet i tillegg til EØS-midlene.

Les vårt intervju med EUs nye mann i Norge.

Andre viktige områder som ble berørt var energi og klima, arbeidsliv og velferd, industripolitikk, forskning og innovasjon. Bærekraft og omstillingsevne var stikkord som gikk igjen. Orienteringen om Statens pensjonsfond utland og hvordan det forvaltes resulterte i mange oppfølgingsspørsmål.

''
Orientering hos Finansdepartementet. Foto: UD/Lars-Erik Hauge

«Speed dating» med norske kolleger

En viktig del av studieturen var muligheten til å kunne diskutere aktuelle saker og tema med sine norske motparter i Oslo. Dette resulterte i en intensiv «speed dating» med 18 departementer, direktorater og etater samt Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Deltakerne fikk en grundig orientering om Stortingets europeiske arbeid og det ble tid til en omvisning i stortingsbygningen. Det ble også tid til en omvisning på Akershus slott og Nobels fredssenter.

Studieturen til Oslo for tjenestemenn i Europakommisjonen (EU Officials) arrangeres og finansieres i hovedsak av Kommisjonen, mens programmet settes sammen av Utenriksdepartementet i samarbeid med EUs delegasjon til Norge og den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Til toppen