Latvia innhenter norske råd før justisreformer

Av: Agnese Cimdina, Den norske ambassaden i Riga

Ikke noe annet EØS-land har en større andel av befolkningen sittende i fengsel enn Latvia. Når landet skal reformere justissektoren, ser Latvia til Norge.

Norges ambassadør Jan Grevstad åpnet seminaret som ble holdt i det latviske parlamentet tidligere i høst. Foto: Agnese Cimdina

Bruken av administrativ straff er ett av områdene den latviske regjeringen ønsker å gjøre noe med.

− Avskaffelse av administrativ arrest har vært diskutert i Latvia siden 2006. Slik bruk må være proporsjonal i forhold til lovbrudd og samsvare med god internasjonal rettspraksis. I dag er dette både en dyr og lite effektiv straffemetode, sier den latviske justisministeren Janis Bordans.

I dag omfattes 23 ulike lovbrudd av administrativ straff i Latvia. Bilkjøring under påvirkning av alkohol eller andre narkotiske stoffer er et vanlig eksempel. Om lag 30 prosent av dem som kjører under alkoholpåvirkning, straffes med administrativ arrest fra 1 til 15 døgn.

Dyr metode
De som begår administrative lovbrudd, sitter i gjennomsnitt fengslet i syv døgn. Hvert døgn koster det latviske samfunnet 15 lats (ca. 170 NOK). I en latvisk kontekst er dette en relativt kostbar straffemetode. I tillegg løser det ingen problemer da det ikke er noen oppfølging av lovbryterne gjennom rehabilitering eller andre forebyggende tiltak.

Latviske fengsler er dessuten i dårlig stand. Flere som har vært i isolasjon, klager over forholdene til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De får ofte medhold. Dette øker igjen kostnadene.

Administrativ straff er også en utfordring for et allerede belastet rettsvesen.

Ønsker reformer
Det er en målsetting for den latviske regjeringen å reformere straffesystemet i retning av andre europeiske land, inkludert andre straffemetoder enn kun fengselsstraff. Ettersom det vurderes alternativer til fengselsstraff i kriminalsaker, er det naturlig at straffemetoder revurderes også for dem som har begår administrative lovbrudd. Fokus skal være på å rehabilitere og ikke utelukkende på å isolere lovbrytere i fengsler.

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å støtte opp om disse reformene gjennom et eget justisprogram på 13 millioner euro (ca. 105 millioner kroner). Programmet inkluderer samarbeid med norske fagmyndigheter, spesielt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning og Europarådet.

Norsk samarbeid
Direktør Marianne Vollan fra Kriminalomsorgen og lagdommer Peter Lauritz Bernhardt deltok nylig på et seminar i det latviske parlamentet hvor de delte erfaringer fra det norske straffesystemet. De understreket betydningen av å vektlegge rehabilitering av straffedømte, inkludert alternative straffemetoder som elektroniske fotlenker. Representanter fra Europarådet redegjorde også for effektene av å introdusere alternativer til administrativ arrest.

Det vil fortsatt ta tid før den latviske nasjonalforsamlingen vil vedta reformer innen justissektoren. På seminaret var det imidlertid bred enighet om at formålet med å gjennomføre reformer og introdusere nye straffemetoder er å legge mer vekt på forebygging enn hevn.

Seminaret var finansiert gjennom det EØS-middelfinansierte justisprogrammet i Latvia. Utover å dele erfaringer er de en målsetting at dette programmet skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og Latvia på justisfeltet.

Mer informasjon:

 

Slik praktiseres administrativ arrest i Latvia
Administrativ arrest fastsettes og anvendes for bestemte typer administrative lovbrudd (for eksempel fyllekjøring, handel på uautoriserte områder, ulovlig kjøp av alkohol, å utgi seg for å være en annen under gjennomføring av statlig språktest, brenning av fjorårets gress mm) for en periode fra 24 timer til og med 15 døgn. Administrativ arrest fastsettes av domstolene.

 

 

Til toppen