Lav forekomst av MRSA hos dyr i Norge

Overvåkingen av MRSA hos dyr i Norge i 2016, viser en svært lav forekomst av MRSA. Det ble kun påvist MRSA i en svinebesetning, og ikke i noen av prøvene fra mink som ble undersøkt. MRSA er en bakterie som er resistent mot antibiotika og kan spre seg fort i grisehus.

I løpet av 2016 har Veterinærinstituttet undersøkt 872 svinebesetninger, hvorav 87 var foredlings- eller formeringsbesetninger, 12 var purkeringnav og de resterende var smågrisproduserende besetninger. Ingen av foredlings- eller formeringsbesetningene var positive, og heller ikke purkeringnavene. Disse besetningene er mer utsatt for spredning, og blir fulgt opp ekstra nøye.

Det var kun en besetning hvor MRSA ble påvist i regi av overvåkningen i 2016, og det var i en smågrisproduserende besetning. Oppfølgende prøvetaking av kontaktbesetninger til denne, viste videre spredning til to besetninger. Det ble også undersøkt prøver fra 121 minkgårder uten å påvise MRSA. Kartleggingen i 2016 viste at minkimporten fra Danmark ikke har ført til en vidt utbredd spredning av MRSA til norske minkgårder.

MRSA er en bakterie som er resistent mot antibiotika og kan spre seg fort i grisehus.
MRSA er en bakterie som er resistent mot antibiotika og kan spre seg fort i grisehus. Foto: Torbjørn Tandberg

Formålet med overvåkningsprogrammet er å identifisere besetninger som er MRSA-positive for videre smittesporing og sanering. I løpet av et år testes avlsbesetninger og navene i purkeringer to til tre ganger i året.

Til toppen