Statssekretær Bokhari besøker Haiti

- Haiti har gjennomgått mye, og landet trenger nå politisk stabilitet. Jeg håper at det nå kan gå inn i en positiv fase. Vi ønsker tettere kontakt med den nye regjeringen, sier statssekretær Laila Bokhari.

Statssekretær Laila Bokhari besøkte Haiti 25.-27. juni 2017. I tillegg til møter med utenriksminister Antonio Rodrigue, utdanningsminister Agenor Cadet og sivilt samfunn i Port-au-Prince, besøkte statssekretæren flere norskstøttede bistandsprosjekter i den sørlige provinsen.

Statssekretær Laila Bokhari på besøk ved et av de norskstøttede bistandsprosjektene på Haiti. Foto: Sondre Bjotveit, UD
Statssekretær Laila Bokhari på besøk ved et av de norskstøttede bistandsprosjektene på Haiti. Foto: Sondre Bjotveit, UD

Valget og slutten på FN-operasjonen Minustah dannet det politiske bakteppet for besøket. Selv om det er stor enighet om at FN-operasjonen ikke lenger er nødvendig, er mange bekymret for sikkerhetssituasjonen og myndighetenes evne til å ivareta sikkerheten. FNs sikkerhetsråd var nylig på Haiti for å diskutere konsekvensene av at FN-operasjonen legges ned.

Haiti er det fattigste landet på den nordlige halvkule. Dersom den negative utviklingen ikke snus, vil landet ikke nå noen av FNs bærekraftsmål innen 2030. Haiti er et fokusland for norsk bistand og den norske innsatsen er konsentrert til den sørlige provinsen.

I oktober 2016 herjet orkanen Matthew over den sørlige delen av landet. Sammen med FNs miljøprogram (UNEP) besøkte Bokhari disse områdene. Hun fikk da se hvordan haitiske myndigheter, FN og andre partnere blant annet arbeider med utdanning, økt energitilgang, miljø, jobbskaping og styrking av lokal motstandskraft.

- Den haitiske befolkningens evne til å reise seg etter nok en katastrofe imponerer. Dersom Haiti skal lykkes med sosial og økonomisk utvikling, er det behov for langsiktig satsing og at det er en tett dialog mellom lokale og sentrale myndigheter og giverne, sier Bokhari.

Til toppen