Statssekretær Bokhari diskuterte samarbeid mot voldelig ekstremisme

Statssekretær Laila Bokhari diskuterte sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og voldelig ekstremisme under sitt besøk i Pretoria, Sør-Afrika, 10. oktober.

Hovedformålet med besøket var å befeste samarbeidet på sentrale områder og styrke relasjonene mellom Norge og Sør-Afrika, samt diskutere spørsmål knyttet til voldelig ekstremisme og globale sikkerhetsutfordringer. Besøket ble brukt til å markere samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika om kvinners deltakelse i fredsprosesser.

Statssekretær Laila Bokhari og viseutenriksminister Nomaindiya Mfeketo vil utvikle samarbeidet om fred og forsoning. Foto: Jacoline Schoonees, Sør-Afrikas utenriksdepartement
Statssekretær Laila Bokhari og viseutenriksminister Nomaindiya Mfeketo vil utvikle samarbeidet om fred og forsoning. Foto: Jacoline Schoonees, Sør-Afrikas utenriksdepartement

- Sør-Afrika er en viktig aktør i globale og internasjonale fora, spesielt innenfor rammen av FN og regionale organisasjoner. Jeg ser frem til å styrke det bilaterale samarbeidet om oppfølging av spørsmål knyttet til kvinner, fred og sikkerhet, samt innenfor arbeidet med å bekjempe voldelig ekstremisme, sier statssekretær Bokhari etter besøket.

Det har over tid utviklet seg et tett samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika innen fred og forsoning. Med støtte fra Norge ble «Association of African Women Mediators» etablert i 2013. Nettverket består i dag av 148 kvinner som har gjennomgått opplæring i fredsmekling, der flertallet er fra Sør-Afrika.

Bokhari møtte, sammen med sin sørafrikanske motpart, viseutenriksminister Nomaindiya Mfeketo, over 80 engasjerte kvinner, som ivrig dro til seg lærdom fra norske erfaringer med å inkludere kvinner i fredsprosesser i Colombia og Afghanistan. Utsagnet «involving women in peace making is not only the right thing to do, it is the smart thing to do,” skapte stor jubel blant tilhørerne. Utfordringen fremover er å sikre at flere afrikanske kvinner involveres i forhandlingsdelegasjoner.

I et møte med sentrale sørafrikanske aktører la Bokhari vekt på at nye initiativ og ny tenking er nødvendig for å bekjempe voldelig ekstremisme og terrorisme. Kvinner, ungdom og lokalsamfunn kan og må spille en avgjørende rolle i å hindre unge mennesker i å slutte seg til ekstremistiske grupper. Bokhari ønsket velkommen tettere samarbeid med Sør-Afrika om bekjempelse av voldelig ekstremisme innenfor rammen av et styrket FN og gjennom regionale organisasjoner som Den afrikanske union (AU).

Til toppen