Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

LDOs supplerende rapport til FNs kvinnekomité

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har i dag tatt imot Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) rapport til FNs kvinnekomité.

Norge er forpliktet til å rapportere på gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) til overvåkningskomitéen.  

- Vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, men vi har fortsatt utfordringer som vold i nære relasjoner og et kjønnsdelt arbeidsliv. I tillegg er trakassering og hatefulle ytringer på nett et stort problem. Regjeringen vil ta med seg LDOs rapport i det videre arbeidet. Innspillene vi får fra LDO og sivilt samfunn gjennom deres rapporter er også viktig for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

1. februar 2016 ble Norges 9. rapport på hvordan rettighetene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon gjennomføres sendt til komiteen. Organisasjonene og andre aktører i det sivile samfunn hadde anledning til å gi skriftlige innspill til rapporten.

Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) rapport til FNs kvinnekomité er et supplement til Norges niende periodiske rapport. Les LDOs rapport her.