Leder Norges vei til Paris

Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norge og EU jobber for å få til en klimaavtale i Paris med klare og tydelige regler som flest mulig slutter seg til. Sentral i arbeidet er Norges sjefsforhandler i klimaforhandlingene, Aslak Brun.

Sjefsforhandler Aslak Brun fortalte blant annet om Norges rolle under forhandlingsmøtet i Lima i fjor. Foto: Stian Mathisen/EU-delegasjonen

I forrige uke var Aslak Brun i Brussel i forbindelse med møter med klimakolleger i Europakommisjonen.

– Tema i møtene med Europakommisjonen i dag er hvordan kan vi sikre sterke regler i en ny klimaavtale, uten at det går utover den brede deltakelsen, fortalte Brun som også hadde satt av tid til en presentasjon for norske aktører i Brussel.

Brun formidlet at det fortsatt er mulig å nå togradersmålet, men at det krever rask handling fra verdenssamfunnet.

– Jo lenger vi venter med å sette inn de nødvendige tiltakene, jo vanskeligere blir det. Fortsetter vi dagens trend, ligger det an til at den globale gjennomsnittstemperaturen øker med mellom fire og fem grader, sa Brun.

På overtid i Lima

Han fortalte også om Norges rolle under klimakonferansen i Lima i desember i fjor, der Norge og Singapore ledet forhandlingene i sluttfasen. Mange timer på overtid ble landene enige om viktige føringer for de foreløpige nasjonale klimamålene som skal spilles inn i den videre forhandlingsprosessen som bidrag til den nye internasjonale klimaavtalen.

– Skal vi få til en god avtale i Paris, er det viktig at flest mulig land sender inn sine bidrag i god tid før møtet, sa Brun.

I februar møttes landene igjen til et forhandlingsmøte i Geneve. Der ble de enige om en tekst som danner utgangspunkt for forhandlingene om hvordan den nye Paris-avtalen skal utformes og hvilke elementer den skal inneholde.

Slutter seg til EUs klimarammeverk

Sveits var aller først ute med å melde inn sin nasjonale bidrag til FN. Deretter fulgte EU, og så Norge. Da ble det også klart at Norge har til hensikt å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

– Norge har startet en dialog med EU om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen, sa Brun.

Avslutningsvis fortalte Brun at han tror på en avtale i Paris.

– Byggesteinene er på plass, og landene melder selv inn sine mål. USA og Kina snakker sammen – helt fra øverste nivå og nedover. Det er nytt, sa Brun og la til at Norge arbeider for en avtale som kan føre til sterkere utslippskutt etterhvert.

Han understreket at det er viktig fordi en avtale i Paris neppe vil være nok til å nå togradersmålet. En global klimaavtale i Paris vil uansett vil være et viktig skritt på veien.

Norge vil jobbe for å få til en avtale som har både sterke regler og bred deltakelse. Foto: KLD
Til toppen