Leder verdens største jusstudentforening fra Brussel

Av Mads Andreas Danielsen, EU-delegasjonen

I ett år skal de to norske studentene Armin Khoshnewiszadeh og Olav Vogt Engeland lede ELSA, en organisasjon bestående av 40 000 jusstudenter fra 300 studiesteder.

De norske studentene Olav Vogt Engeland (t.v.) og Armin Khoshnewiszadeh (t.h.) leder verdens største interesseorganisasjon for jusstudenter fra Brussel. Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen
De norske studentene Olav Vogt Engeland (t.v.) og Armin Khoshnewiszadeh (t.h.) leder verdens største interesseorganisasjon for jusstudenter fra Brussel. Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

The European Law Students’ Association (ELSA) er verdens største uavhengige internasjonale organisasjon for jusstudenter. Armin Khoshnewiszadeh har i et halvt år vært ELSA-president og dermed øverste representant for 40 000 medlemmer fra 300 studiesteder i Europa. Med seg i det internasjonale styret har han vise-president Olav Vogt Engeland, som er ansvarlig for ELSAs akademiske aktiviteter.

– Visjonen til ELSA er en rettferdig verden, der menneskeverdet og kulturelt mangfold respekteres. For å oppnå dette arbeider vi for å fremme juridisk innsikt og samfunnsansvar blant nye generasjoner med studenter. Vi skal også være en arena for samarbeid mellom jusstudenter på landsbasis og ikke minst på tvers av landegrensene, forklarer Khoshnewiszadeh.

ELSA ble opprettet under den kalde krigen som en nøytral plattform der studenter i et delt Europa med samme internasjonale interesse kunne møtes i en upolitisk setting. I dag har ELSA fått støtte av EU til et program for sterkere involvering av jusstudenter fra Tunisia, Marokko, Jordan og andre arabiske land, med mål å knytte dem tettere til europeiske aktiviteter og institusjoner.

– Dermed følger vi opp den opprinnelige visjonen, sier Engeland. 

Ser jusfeltet med internasjonale briller

Både Khoshnewiszadeh og Engeland har tatt pause fra studiene i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo for å lede ELSA.  Med interesse for internasjonale relasjoner og politikk, var det en perfekt match å komme til Brussel for å arbeide med organisasjoner som Europarådet og EU.

– ELSA er en veldig god plattform for å se hvor internasjonal jussen er blitt, sier Engeland.

Mye EU-rett

– Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å innlemme i norsk lovgivning EUs regler på områder som berører det indre marked. Ser dere mye til dette i hverdagen som studenter?

– Vi ser EU-rett innen alle fagretninger på studiet, fra privatrett og offentlig støtte til forvaltningsrett og konkurranse. Det er interessant å se at selv ikke-medlemsland blir påvirket av EU, sier Engeland.

– ELSA har som mål å åpne perspektiver for nye studenter. Mange tror at jus er et veldig nasjonalt fag, men det stemmer ikke. Vi ser at nasjonal lovgivning blir veldig påvirket av den internasjonale utviklingen, sier Khoshnewiszadeh.

Høyt aktivitetsnivå

De to norske studentene er i dag øverste ansvarlige for at ELSA tilbyr et stort utvalg faglige aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt. ELSA arrangerer blant annet anerkjente prosedyrekonkurranser, for eksempel en om menneskerettigheter i Strasbourg og en om handelsrett med Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i Genève. Hvert år sender de også omtrent 250 jusstudenter til møter med Europarådet og ulike FN-organer.

– Et annet prosjekt ELSA jobber mye med er juridisk komparativ research. I fjor jobbet vi blant annet sammen med Missing Children Europe. Målet var å undersøke hvordan et EU-direktiv var blitt implementert i 13 EU-land. Resultatet er en rapport med forslag til forbedringer i EU-lovgivningen for å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Arbeidet presenteres i Europaparlamentet i mai, sier Engeland.

Den første lederen for ELSA Norge

ELSA ble stiftet i 1981 og ELSA Norge ble opprettet i 1984. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved Norges delegasjon til EU var en av initiativtakerne og første leder av ELSA Norge. Han var blant annet foregangsmann bak etableringen av ELSA sin populære praktikantordning STEP (Student Trainee Exchange Programme).

– Det er fascinerende, at fra å være en liten gruppe entusiaster er ELSA i dag blitt verdens største studentorganisasjon av sitt slag. Ideen om en europeisk forening for jusstudenter fikk raskt oppslutning på Det juridiske fakultet i Oslo. Pågangen av interesserte studenter økte etter hvert som ELSA la til rette for praktikantopphold i andre land og fikk aksept for godkjenning av studier ved universiteter i utlandet, sier Nordgaard.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om EØS-avtalen

Til toppen