Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FN støtter norskledet arbeid for nedrustning

FNs generalforsamling har gitt klar støtte til det multilaterale arbeidet med verifikasjon av nedrustning.

Norge har gjennom en toårsperiode ledet en ekspertgruppe i FN med fokus på verifikasjon av nedrustning. Skal man lykkes med nedrustning av kjernevåpen, må statene som har kjernevåpen involveres. I den 25-land store gruppen deltok de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd sammen med kjernevåpenstatene India og Pakistan. Flere land som aktivt har støttet opp om traktaten om forbud mot kjernevåpen deltok også i gruppen.

Nedrustningsverifikasjon forener land på tvers av blokkene og motvirker polarisering. Ekspertgruppens arbeid er nybrottsarbeid i en FN-kontekst, og en av hovedkonklusjonene fra gruppens arbeid er at verifikasjon er avgjørende for kjernefysisk nedrustning, og for å nå målet om en verden uten kjernevåpen. FNs generalforsamling har nå gitt sin tilslutning til en norskfremmet FN-resolusjon om temaet.

- Det er av stor betydning at FN stiller seg bak det viktige multilaterale arbeidet på dette feltet. Det globale nedrustnings- og ikke-spredningsarbeidet er under press, og det er veldig positivt at den norske innsatsen får bred støtte. Vi vil videreføre lederskapet på dette området både på politisk nivå og gjennom det tekniske arbeidet som gjøres i FN, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FNs vedtak innebærer at det etableres en ny mellomstatlig ekspertgruppe. Gruppen skal blant annet vurdere muligheten for et multilateralt rammeverk for videre teknisk arbeid med nedrustningsverifikasjon. Gjennom et mangeårige samarbeid med Storbritannia, og etter hvert også med Sverige og USA, har Norge bred erfaring fra denne typen arbeid. Norge er også en aktiv deltaker i Det internasjonale partnerskapet for verifikasjon av nedrustning. 

 

Til toppen