Utenriksminister Brende ledet WTO-møte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende var møteleder da ministre fra 25 WTO-land møttes i Paris i går.

Tema for møtet var oppfølgingen av WTOs ministerkonferanse i Nairobi i desember 2015 og veien videre for de handelspolitiske forhandlingene. Det er fortsatt langt frem til reelle forhandlinger i WTO, men på møtet viste flere land tegn til mer fleksibilitet enn tidligere. Noen land ga løfte om at de vil presentere nye forslag.

Det er fortsatt langt fram til relle forhandlinger for WTO, utenriksminister Børge Brende og WTOs generalsekretær Roberto Azevedo. Foto: Guri Solberg, UD
Det er fortsatt langt fram til relle forhandlinger for WTO, utenriksminister Børge Brende og WTOs generalsekretær Roberto Azevedo. Foto: Guri Solberg, UD

- Handel er et av de viktigste virkemidlene vi har for å få til produktivitetsvekst og jobbskaping i Norge og internasjonalt. Stabile og forutsigbare internasjonale rammevilkår for internasjonal handel er helt sentralt for vår verdiskapning og vår velferd. Dette er årsaken til Norges sterke engasjement i WTO og til at Norge deltar aktivt i forhandlingene om en internasjonal avtale for handel med tjenester - Tisa, sier utenriksministeren.

Sterke særinteresser i flere av WTOs medlemsland og endrede globale maktstrukturer har vanskeliggjort de multilaterale handelspolitiske forhandlingene. For Norge er det viktig at WTO videreføres som det sentrale forum for multilaterale handelsforhandlinger og global regelverksutvikling.