Ledig stilling som Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet utlyser ledig stilling som Departementsråd. Søknadsfrist er satt til 31. januar 2020.

Departementsråden er departementets øverste administrative leder og skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsråden. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid så vel som å håndtere løpende enkeltsaker.