Ledig stilling: Ekspedisjonssjef

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for forbrukerinteresser, den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere. 

Departementet er ansvarlig for overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende virksomheter. Blant disse er Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, SIFO, Barneombudet, Fylkesnemndene for sosiale saker, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Departementet har ca. 200 ansatte. Mer informasjon om departementet fins på www.regjeringen.no/bld  

 

Ledig stilling: Ekspedisjonssjef

Plan- og administrasjonsavdelingen

Vi søker en ambisiøs og offensiv ekspedisjonssjef som blir sentral i den videre profesjonaliseringen av BLD.  Departementet har viktige utviklingsprosjekter, og du vil bidra til helhetlig og strategisk styring og samhandling på tvers i departementet.

Som leder av Plan- og administrasjonsavdelingen vil du ha 32 kompetente medarbeidere innen plan, budsjett, økonomi- og etatsstyring, personal, organisasjon, arkiv, IKT m.m. Avdelingen skal sørge for effektiv styring, organisering og drift av departementet og underliggende virksomheter, og den skal være en pådriver for å utvikle organisasjonen og medarbeiderne, både faglig og administrativt.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning og relevant ledererfaring. Det er en fordel med kompetanse innen målstyring og budsjettarbeid i staten og erfaring fra endringsprosesser.

Vi søker en resultat- og utviklingsorientert leder med god gjennomføringskraft og evne til å motivere mot felles mål. Stillingen krever helhetlig blikk, en strukturert og analytisk arbeidsform og evne til å samhandle på tvers.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe/Ann-Kristin Nyrønning, Delphi Consulting AS, tlf. 23 33 27 70. Søknad merket 45314 sendes delphi@delphi-consulting.no snarest og senest innen 6. januar 2014.

 

Departementet har som mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn, og etnisk bakgrunn. Lønn etter avtale innenfor rammen av lederlønnssystemet i staten.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. De vil i tilfellet få varsel før offentliggjøring.

Til toppen