Legger til rette for internasjonal konkursbehandling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i konkursloven om internasjonal insolvensbehandling. Det foreslås blant annet regler om hvilke virkninger det skal ha i Norge at insolvensbehandling er åpnet i en annen stat.

Næringslivet har blitt stadig mer internasjonalisert og mange driver forretningsvirksomhet i flere stater. Konkursloven har i dag ingen regler om virkningene av konkurs og gjeldsforhandlinger i utlandet, eller om utenlandske insolvensbehandlingers virkninger i Norge, ut over en bestemmelse om virkningen av folkerettslige avtaler på området. De nye reglene skal legge til rette for velfungerende avvikling av insolvensbehandlinger hvor skyldneren har eiendeler i flere stater.

Som en nyvinning i norsk rett foreslås det også at norske domstoler på nærmere bestemte vilkår skal kunne åpne en norsk «særkonkurs», som bare omfatter skyldnerens eiendeler i Norge. Det vil bare komme på tale å åpne slik særkonkurs der skyldnerens «hovedinteresser» er i en annen stat, og skyldneren har forretningssted og et registrert utenlandsk foretak i Norge. En slik ordning vil ivareta norske interesser der hvor skyldneren har sine hovedinteresser i en annen stat.

Les lovforslaget.