Leikanger får ti nye statlige arbeidsplasser i Difi

Regjeringen har besluttet å tilføre Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Leikanger i Sogn og Fjordane ti nye stillinger. – Regjeringen vil spre makt og bygge sterke lokalmiljø i hele landet. Nå styrker vi kompetansemiljøet i Leikanger. Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringen og Venstre om å etablere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Innbyggere og næringsliv skal ha gode, enkle og døgnåpne digitale tjenester. Difi Leikanger spiller en nøkkelrolle i digitaliseringen av offentlige sektor. Det er dette miljøet vi nå forsterker, sier Sanner.  

De nye stillingene er en del av planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser, og vil i hovedsak styrke:

  • tilsyn med universell utforming av IKT-løsninger
  • portalene Anskaffelser.no, nye Arbeidsgiverportalen, eLæringsplattformen og andre IKT-funksjoner.
  • utvikling og forvaltning av de digitale fellesløsningene ID-porten, e-signering, kontakt- og reservasjonsregisteret og digital postkasse. Dette er byggeklosser staten og kommuner bruker når de utvikler digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

 

Til toppen