Er dette fremtiden: Lekeplasser som lager strøm?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rumenske og norske elever har gått sammen om å finne løsninger på Europas miljøutfordringer. Ideene fant de blant annet på lekeplasser for barn.

Elvene møttes for første gang på en leir i Sandane i Norge i 2015. Foto: Junior Achievement Romania

«EnergyGround» kaller de konseptet de har kommet opp med. Det går ut på å gjøre lekeplasser om til små kraftverk og opplæringssentre for miljø, energi og bærekraftig utvikling.

Tanken er å utstyre lekeplassene med apparater som produserer og lagrer strøm. Tenk deg for eksempel at å huske, sykle og hoppe tau gjennom spesielle sensorer omdannes til energi.

«EnergyGround» er bare en av flere ideer skoleelevene fra fjellregionen Karpatene i Romania og fra Sogn og Fjordane i Norge har utviklet i fellesskap. Det er EØS-midlene som har bragt dem sammen.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Prosjekter setter søkelys på utfordringer som rumenske fjellområder står overfor, som for eksempel fraflytting, økonomisk migrasjon, høy arbeidsledighet og økende press på naturen som følge av økt turisme.

– Ved å involvere unge mennesker, og utvikle deres ferdigheter i å løse samfunnsutfordringer, bidrar vil til en mer bærekraftig utvikling i disse områdene, sier Alice Duţu fra Junior Achievement Romania som er ansvarlig for prosjektet.

På den første samlingen ble elevene utfordret i problemløsing. Foto: Junior Achievement Romania

Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane er norsk partner i prosjektet.

– Prosjektet legger til rette for kreativitet og innovasjon blant elevene, og gir dem mulighet til å delta i diskusjoner og utveksle ideer. Vi har også delt egne erfaringer fra miljøopplæring og bærekraftig utvikling av fjellområder i Norge, sier Jørn Helgheim fra Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane.

Mer samarbeid

Han viser til de positive erfaringene elevene har fått gjennom å delta i prosjektet.

– Fremtiden er grønn. Det er også fremtidig arbeidsliv. Prosjektet legger til rette for samarbeid mellom lærere, studenter og frivillige fra Romania og Norge i årene fremover.

For de rumenske elevene har det vært svært inspirerende å lære av norske erfaringer:

– Ved å delta i dette prosjektet har jeg utviklet selvtillit og overvunnet frykt og egne begrensninger. Jeg har fått gode norske venner, men først og fremst har jeg forstått at miljøutfordringene er de samme – uavhengig av landegrenser og språk, sier Teodora Elena Ghiuta.

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med om lag 140 000 euro.

     Les mer: EØS-midlene i Romania