Lengre saksbehandlingstid grunnet koronautbruddet

Som følge av det pågående koronautbruddet har Nærings- og fiskeridepartementets ansatte for tiden svært stort arbeidspress. Derfor kan svar på henvendelser og behandling av saker, som for eksempel innsynsbegjæringer, ta noe lengre tid enn vanlig. Det kan også hende at frister som er satt i lovverket, blir brutt.

Nærings- og fiskeridepartementet beklager dette, men håper på forståelse for at det oppstår forsinkelser i den helt spesielle perioden vi er inne i.

Departementet vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i denne situasjonen. Åpenhet vil være førende for Nærings- og fiskeridepartementets arbeid både nå og fremover i tid.