Lettere å få godkjent utdanning fra utlandet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå skal det bli lettere å få godkjent kvalifikasjoner i høyere utdanning på tvers av landegrenser. Det kan bli viktig for å integrere flyktninger her i landet.

UNESCO vedtok fredag å utvikle en global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. Det var Norge som tok initiativet til denne konvensjonen.

Flyktningkrisen

– Den vil sikre studenter en rettferdig vurdering, uansett hvor de kommer fra. Det er viktig for den enkelte student, men også for det landet studenten kommer til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener den globale konvensjonen blir viktig for å håndtere den store flyktningetilstrømningen vi står midt oppe i.

– Europa opplever den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Skal vi klare å integrere de som får opphold, er det helt sentralt at de får godkjent kvalifikasjonene sine slik at de raskere og enklere kan komme seg ut i jobb, sier han.

Fire millioner studenter

I dag studerer fire millioner studenter utenfor hjemlandet. Mange av disse opplever at det er vanskelig å få utdanningen godkjent når de kommer hjem igjen.

– Vitnemålet er ikke verd papiret det er skrevet på hvis det ikke er mulighet for å få godkjent utdanningen når de kommer hjem. En global konvensjon vil gjøre det lettere å studere på tvers av landegrensene, særlig for de som også har valgt å studere utenfor sin egen verdensdel, sier Røe Isaksen.

Retten til å få utdanningen vurdert og godkjent varierer i dag veldig fra land til land, særlig i land utenfor Europa. Hvis andre land har svake systemer for å godkjenne utdanninger, er det vanskeligere for Norge å godkjenne kompetansen fordi vi er avhengige av dokumentasjon fra hjemlandet.

Store kvalitetsforskjeller

Det er i dag store kvalitetsforskjeller mellom utdanninger i ulike land.

– En global konvensjon kan også bidra til å løfte kvaliteten på høyere utdanning i mange deler av verden fordi vi må sette visse standarder for kvalitetssikring på nasjonalt nivå, sier Røe Isaksen.