Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Å få jobb etter doktorgradsutdanning skal bli lettere

Regjeringen forslår at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Det skal gjøre det lettere for stipendiater å få jobb ved universiteter og høyskoler etter endt doktorgradsutdanning.

I dag er det slik at doktorgradsutdanning ved universiteter og høyskoler regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Etter samme lov får midlertidig ansatte med mer enn fire års tjeneste, såkalt sterkt oppsigelsesvern.

– Det gjør at universitetene og høyskolene må skyve lovende kandidater fra seg, med mindre de har en fast stilling å tilby. For mange nyutdannede doktorer er det attraktivt for eksempel å få engasjement i et vikariat rett etter endt utdanning. Dagens regler er til hinder for det, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Derfor sender regjeringen et forslag på høring om at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Det skal bidra til at alle ferske doktorer fritt skal kunne konkurrere om kortvarige midlertidige stillinger, også ved ”egen” institusjon.

– Dette vil føre til større forutsigbarhet for alle stipendiater, og de vil kunne regne med at ledige stillinger blir utlyst slik at alle kan konkurrere om dem, sier Haugstad.

Forslaget er del av et større arbeid for å reformere personalpolitikken ved universiteter og høyskoler. Målet er å gjøre institusjonene bedre i stand til å utvikle sine faglige profiler og ambisjoner, og samtidig skape tydeligere karriereveier.

– Vi vil både ansvarliggjøre institusjonene og gi dem myndighet til å føre en personalpolitikk som tiltrekker de flinkeste folkene, sier Haugstad.

Tidligere har regjeringen forslått å avgrense fortrinnsretten til ordinære vitenskapelige stillinger for å gjøre det lettere å tilby fast ansettelse for personer som jobber i prosjekter med ekstern finansiering, og for å skape konkurranse på like vilkår.Regjeringen har også foreslått å endre reglene slik at universitetene og høyskolene får større innflytelse over hvilke kompetansekrav som skal stilles til stillinger og mer kontroll over bedømmingsprosessene ved opprykk til høyere stillingskategori. I tillegg gjøres det nå et forsøk med såkalte innstegsstillinger for å rekruttere talenter, og nylig ble retten til å tilsette i slike stillinger fordelt til universiteter og høyskoler.

Til toppen