Lettere å klage – i hele Europa

Mange norske forbrukere handler mye over landegrensene, men hele en av fem forbrukere i Europa opplever problemer når de kjøper varer og tjenester.

– Vi trenger gode klageordninger og jeg er glad for at EU tar fatt i dette nå, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Det har vært vanskelig å løse slike klagesaker utenfor rettsapparatet blant annet fordi systemene ulike i ulike land og på noen områder finnes det ikke klageorganer.

Nå tar et initiativ fra EU sikte på å bedre mulighetene for å klage hvis du har kjøpt noe på tvers av grensene og ikke er fornøyd.

Les hele pressemeldingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet her.

Til toppen