Regjeringen vil ha friere skolevalg

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil gjøre det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene og vil ha ubetinget rett til gjesteelevgaranti.

- Hvis en elev velger skole i et annet fylke og får plass, kan ikke fylket eleven kommer fra si nei til å betale for plassen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå er det slik at for å få skoleplass i et annet fylke, så må eleven først ha en garanti fra eget fylke om at de er villig til å betale plassen. De fleste fylker gir i dag en slik gjesteelevgaranti i noen utvalgte tilfeller, men ikke dersom eleven søker seg til et tilbud som fylket selv har. Forslaget om friere skolevalg innebærer at elevene får en ubetinget rett til skoleplass i et annet fylke finansiert fra hjemfylket, også dersom hjemfylket har tilsvarende tilbud.

- Det eneste som kan hindre eleven i å få plass i et annet fylke, er dersom det ikke er ledige skoleplasser, og at gjesteeleven tar opp plassen til en annen elev, sier Røe Isaksen. 

Elevene kan dermed søke hvor de vil og det er fylket hvor skolen ligger som skal behandle søknaden. Om de får skoleplass eller ikke, vil være avhengig av kapasiteten på den skolen de søker seg til og hvor mange elever som konkurrerer om plassene.

- Fylkene skal prioritere egne elever, men samtidig er det viktig at elever får ubetinget rett til å søke på skoleplass hvor de vil, sier Røe Isaksen.

Elever som av tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner søker plass i andre fylker, skal prioriteres foran andre gjesteelever.

Forslaget skal sendes på høring til høsten. Etter høringen lages det et forslag til endring i loven som Stortinget tar stilling til. Endringen vil gjelde fra skoleåret 2016-17.