Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

"Leve hele livet" skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom

Regjeringens eldrereform "Leve hele livet" løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.

-Mange eldre får gode tjenester der de bor. Men det svikter for ofte med det viktigste tingene for mange steder. Det er for stor forskjell på kvaliteten i tjenestene mellom kommuner og innad i kommuner. De gode løsningene deles i for liten grad. Med "Leve hele livet" sprer vi de gode løsningene over hele landet, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

De gode løsningene og eksemplene som løftes fram i "Leve hele livet" handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. På hvert av disse områdene inneholder reformen en rekke forslag til løsninger som understøttes av konkrete eksempler fra kommunene. Reformen handler også om å bygge mer aldersvennlige samfunn som fremmer aktivitet blant eldre.  

-Med Leve hele livet har vi samlet og systematisert tiltakene i kommunene som gir det beste tilbudet til eldre. Resultatet er 25 løsningsforslag og flere hundre eksempler som er basert på innspill fra eldre og pårørende, frivillige og fagfolk, og som vi vet fungerer i praksis. Vi må sørge for at alle eldre får brukt ressursene sine og dekket behovene sine, uansett hvor de bor, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

For å sikre at løsningene tas i bruk alle steder over hele landet, etablerer regjeringen et eget støtteapparat. Støtteapparatet skal bistå kommunene med å tilpasse løsningene til lokale behov og ressurser. Alle kommuner inviteres til å delta i læringsnettverk der de kan dele erfaringer og lære av hverandre.

-Vi legger opp til en prosess hvor kommunestyrene skal vedta løsningene som passer i deres kommune. Når kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme sine løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen. Kommuner som omstiller seg og tar i bruk nye løsninger vil bli prioritert i statlige støtteordninger, sier Michaelsen.

Reformperioden vil starte i 1. januar 2019 og vare frem til 2023 med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Les stortingsmeldingen Leve hele livet 

Til toppen