Rettigheter for seksuelle minoriteter i Tanzania må følges opp

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er bekymret for situasjonen for lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LHBTI-personer) i Tanzania. Samtidig er det positivt at Tanzanias regjering har understreket at de står ved sine menneskerettighetsforpliktelser og at de har tatt avstand fra den varslede aksjonen mot LHBTI-personer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I en uttalelse fra Tanzanias utenriksminister søndag 4. november tok regjeringen avstand fra aksjonene som distriktsguvernøren i Dar es Salaams har varslet mot LHBTI-personer.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har oppfordret Tanzania til å etterleve sine menneskerettighetsforpliktelser.

Norge er opptatt av å styrke vernet om menneskerettighetene, inkludert LHBTI-rettigheter.

- Vi legger nå til grunn at Tanzanias myndigheter følger opp overfor lokale myndigheter i Dar es Salaam, og at myndigheter på alle nivåer respekterer de menneskerettighetskonvensjonene og avtalene de har sluttet seg til. Menneskerettigheter er en del av Norges løpende dialog med Tanzanias myndigheter. Norges ambassade i Dar es Salaam har nær kontakt med likesinnede land i dialogen med myndighetene. Vi følger også opp dette i multilaterale fora, sier Eriksen Søreide.

Utviklingsminister Nikolai Astrup planlegger en reise til Tanzania i slutten av november. 

- Menneskerettigheter er et tverrgående hensyn i utviklingspolitikken. Jeg vil ta opp situasjonen for LHBTI-personer når jeg besøker Tanzania i slutten av november, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.