LHL lungetester Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale skal gjennomføre en lungetest hos Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), som har en kolsaksjon 1. – 15. november.

Tid: Torsdag 9. november kl 08.15.
Sted: LHLs byklinikk, Sognsveien 75 F, Oslo

Kontakt for landbruks- og matministeren:
Ståle Norang. Tlf 414 38 011.

Mange kan være i ferd med å utvikle kols uten å vite om det. Bønder er blant de yrkesgruppene som er utsatt for mye støv i arbeidet, og derved risiko for å utvikle kols.

Tidlig diagnose er viktig for å bremse utvikling av sjukdommen. En enkel lungetest kan avdekke kols.

Jon Georg Dale skal testes for kols av Olav Kåre Refvem i LHL. 

Til toppen